Language:

Upcoming releases


Studia Europea Gnesnensia - Monography Series
Studia Europea Gnesnensia - Monography Series

Pending publication:

 

1.W.J. Rabinowicz, "Żydzi w przedrewolucyjnym Irkucku. Zmieniająca się mniejszość w zmieniającym się społeczeństwie", K. Jędraszczyk (ed.)
2. I. Kysztymowa, "Kreacja wizerunku osobowego. Podstawy psychosemiotyki image'u", K. Jędraszczyk (ed.)

3.E. Jastrzębowska, "Podziemia antycznego Rzymu"
4. "Płeć i władza w kontekstach historycznych i współczesnych", F. Kubiaczyk, M. Owsianna (eds)