Język:

Informacja o zaporze "ghostwriting"


 

Szanowni Państwo,

 

wychodząc naprzeciw normom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczących zasad funkcjonowania czasopism naukowych, a także w trosce o wysokie standardy merytoryczne i etyczne czasopisma naukowego „Studia Europaea Gnesnensia”, Redakcja uprzejmie prosi wszystkich potencjalnych autorów o pobranie, wypełnienie i przesłanie na jej adres formularza chroniącego przed zjawiskami określanymi mianem „ghostwriting” i "guest authorship". Formularz jest dostępny w zakładce Zapora "ghostwriting"-formularz. 

 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, ale jego nazwisko nie zostało ujawnione jako jednego ze współautorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

 

Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest wymieniony jako autor/współautor publikacji. W sytuacjach kiedy dany artykuł ma więcej niż jednego autora, bardzo prosimy o określenie przy nazwisku każdego z nich, jego procentowego wkładu w publikację. Jednocześnie informujemy, że odpowiedzialność za respektowanie powyższych zasad spoczywa na osobie zgłaszającej artykuł do publikacji.

 

dr Filip Kubiaczyk