Język:

Redakcja


Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewiczprof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz

Sekretarz: prof. UAM dr hab. Filip Kubiaczyk
 

Weryfikacja i przekłady na język angielski: Szymon Nowak

Redakcja językowa i korekta: dr Magdalena Górna

Projekt okładki: Dariusz Jabłoński