Język:

Seria wydawnicza - monografie


Monografie SEG
Monografie SEG


Studia Europaea Gnesnensia obejmuje
CZASOPISMO oraz serię MONOGRAFIE.

 

Oba projekty powstały z inicjatywy pracowników Instytutu Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  z siedzibą w Gnieźnie. Instytut ex definitione zawiera w sobie postulat interdyscyplinarności, prowadzone w nim badania naukowe dotyczą szeroko rozumianej kultury europejskiej, bez ograniczeń chronologicznych i problemowych. Sprowadzają się one jednak do wspólnego mianownika, którym jest przekonanie, że w swej niezwykłej różnorodności kultura europejska, mimo jej wielokulturowych wątków, stanowi pojęcie w pełni definiowalne. Taki kierunek badań właśnie w Gnieźnie, pierwszej stolicy Polski, znajduje swą symboliczną motywację: wszak tutaj w roku tysięcznym spotkali się, u grobu św. Wojciecha, patrona Zjednoczonej Europy, Otton III, cesarz niemiecki, i Bolesław Chrobry, władca Polski. Kierowała nimi idea wspólnej Europy, zakorzenionej w kulturze antycznej i dorobku chrześcijaństwa, ale szanującej osiągnięcia „świata barbarzyńskiego”. Na stronach serii MONOGRAFIE Gnieźnieńskich Studiów Europejskich dokonywać się będzie refleksja nad historycznym dziedzictwem, kondycją duchową dzisiejszej Europy, rozwojem
i przemianami współczesnej kultury europejskiej.