Język:

StEurGn 14/2016


[pobierz] 1.3 MB spis treści
[pobierz] 6.7 MB Anna Chlewicka

Starożytna koncepcja trzech teologii

[pobierz] 6.9 MB Adam Jakub Jarych

Manubiae, praedae i spolia – określenia rzymskiej zdobyczy wojennej

 

[pobierz] 5.4 MB Jadwiga Jęcz

Uwagi na temat wiersza „Don Juan i Doña Anna” Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

 

[pobierz] 4.1 MB Agnieszka Miernik

Transfiguracja symboli archetypowych w utworach Marty Tomaszewskiej

 

[pobierz] 5.6 MB Marek Kaźmierczak Ewa Szczęsna

Symbolic signs under the conditions of new digital media

 

[pobierz] 6.5 MB Katarzyna Frukacz

Polski reportaż literacki w perspektywie międzykulturowej. Z zagadnień recepcji gatunku

 

[pobierz] 6.0 MB Aleksandra Wilkos

The transformations of the Model Reader and the translation shifts

 

[pobierz] 5.1 MB Robert Birkholc

Narracja subiektywna zapośredniczona. Wokół zagadnienia „mowy pozornie zależnej” w filmie

 

[pobierz] 4.2 MB Francisco José Alfaro Pérez

¿Historia, memoria histórica o identidad? El “arrano beltza”: un emblema normando

 

[pobierz] 5.7 MB Marcin Kuczok

John Henry Newman – mistrz pióra dwóch wyznań?

 

[pobierz] 6.7 MB Jan Kłos

Bł. Jan Henryk Newman – etos i nawrócenie

 

[pobierz] 4.4 MB Piotr Kopiec

Anglikanizm po Newmanie. Diagnoza współczesnych teologów anglikańskich

 

[pobierz] 3.6 MB Dorot Ruth

The Overt and Covert Chagall

 

[pobierz] 2.7 MB Miron Wolny

Nullus deum metus!; rec. książki: Patrycja Matusiak, Obraz Hannibala w literaturze antycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 222.

 

[pobierz] 2.9 MB Leszek Mrozewicz

Na styku dwóch światów; rec. książki: Margot Klee, Germania superior. Eine römische Provinz in Frankreich, Deutschland und der Schweiz

 

[pobierz] 4.5 MB Leszek Mrozewicz

Cives Romani et Taunenses; rec. książki : Die Römer im Rhein-Main-Gebiet, red. Frank M. Ausbüttel, Ulrich Krebs, Gregor Maier

 

[pobierz] 2.6 MB Leszek Mrozewicz

Pod skrzydłami legionu; rec. książki: Marcus Reuter, Legio XXX Ulpia victrix. Ihre Geschichte, ihre Soldaten, ihre Denkmäler

 

[pobierz] 3.3 MB Leszek Mrozewicz

W poszukiwaniu romanizacji…; rec. książki: Colonisation and Romanization in Moesia Inferior. Premises of a contrastive approach

 

[pobierz] 2.6 MB Monika Kubiaczyk

A Non-classical History of Rome, rec. książki: Mary Beard, SPQR: A History of Ancient Rome

[pobierz] 2.7 MB Maria Tomczak

Nazistowska medycyna w okupowanej Polsce; rec. książki: Michał Musielak i Katarzyna B. Głodowska (red.), Medycyna w cieniu nazizmu

 

[pobierz] 1.9 MB Maciej Duda

Nieoczywistości (post)humanistyki; rec. książki: Grażyna Gajewska, Erotyka sztucznych ciał z perspektywy studiów nad rzeczami

 

[pobierz] 4.1 MB Piotr Oleksy

Kondycja granicy i jej skutki; rec. książki: Lucian Boia, Dlaczego Rumunia jest inna?

 

[pobierz] 3.0 MB Paweł Kiejkowski

O Bogu, który jest… rec. książki: Mieszko Ciesielski, O Bogu, który był. Nowa interpretacja Jezusa nauki o Bogu

 

[pobierz] 5.1 MB Danuta Okoń

Septimius Severus et senatores raz jeszcze. Polemika z Cesarem Lettą (C. Letta, Settimio Severo e il senato [w:], Epigrafia e ordine senatorio, 30 anni dopo

 

[pobierz] 4.0 MB Zofia Kaczmarek

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej Roman Empire: a 21st Century Perspective... In memoriam Géza Alföldy (Gniezno, 8-10 XI 2016)

 

[pobierz] 0.5 MB Autorzy tomu