Język:

StEurGn 17/2018


[pobierz] 0.1 MB spis-tresci
[pobierz] 0.1 MB contents
[pobierz] 0.1 MB Piotr Osiński

Komizm i jego źródła w piśmie „De vitando aere alieno” Plutarcha z Cheronei

[pobierz] 0.1 MB Jowita Żurawska-Chaszczewska

O porównaniach w języku Józefa Korzeniowskiego (na przykładzie porównań z łącznikiem jak w powieści „Spekulant”)

[pobierz] 0.1 MB Michał Kruszelnicki

Nowoczesność w lustrze historii: Jacob Burckhardt i Fryderyk Nietzsche wobec kultury dawnej i współczesnej

[pobierz] 0.1 MB Alena Brinko

Jewgienij Iwanowicz Zamiatin jako prekursor XX-wiecznej powieści antyutopijnej

[pobierz] 0.1 MB Zbigniew Sareło

Ślad mistyki żydowskiej w transcendentalnej antropologii Karla Rahnera

[pobierz] 0.1 MB Grażyna Gajewska

„Trzecia kultura” w dobie posthumanizmu i transhumanizmu

[pobierz] 0.1 MB Eliza Grzelak, Marta Szymborska

Kategoryzacja swój/obcy w debacie społecznościowej w kontekście kryzysu migracyjnego w Europie

[pobierz] 0.1 MB Karol Karp

Tra Danimarca, Svizzera e Italia. La visione poliprospettica del viaggio nella prima fase della produzione migrante di Elvira Dones

[pobierz] 0.1 MB Marta Lachowicz

Rosyjski trzeci sektor we współczesnej Federacji Rosyjskiej

[pobierz] 0.1 MB Marta Łuczak

Globalna elita – próba analizy pojęcia na przykładzie polskich studentów

[pobierz] 0.1 MB Krzysztof Plata

Próba oceny efektywności polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej

[pobierz] 0.3 MB Joanna Sikorska

Trailery gier wideo. Analiza cech formalnych i gatunkowych

[pobierz] 0.1 MB Waldemar Szczerbiński

Rekonstrukcjonistyczna desakralizacja Tory i jej wpływ na współczesną kulturę żydowską

[pobierz] 0.1 MB Orest Krasiwski

Kultura a globalizacja – problemy zasadnicze

[pobierz] 0.1 MB Małgorzata Karwatowska, Robert Litwiński

Wizerunek humanisty w werbalizacjach studentów Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

[pobierz] 0.1 MB Andoni Esparza Leibar

Maquiavelo, el príncipe frustrado

[pobierz] 1.5 MB Jan Gustaw Rokita

Medal upamiętniający królewską koronację Jana III Sobieskiego i Marii Kazimiery w Krakowie pochodzący z 1676 roku. Uwagi ikonograficzne

[pobierz] 0.1 MB Aleksandra Skrzypietz

W żalu za grzechy młodości – testament Armanda de Bourbon, księcia de Conti

[pobierz] 0.1 MB Dominika Gołaszewska-Rusinowska

Joaquín Costa i regeneracja Hiszpanii

[pobierz] 0.1 MB Aleksandra Brylska

„Największa taka katastrofa…” O niewidocznych obrazach katastrofy Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu

[pobierz] 0.1 MB Kamila Dombrowska

Ochrona praw człowieka w globalnym świecie na przykładzie działalności Free West Papua Campaign Poland

[pobierz] 0.1 MB Dariusz Spychała

Problemy starożytnej administracji, czyli w jaki sposób rzymscy urzędnicy troszczyli się o swoją stolicę; rec. książki: Renata Kamińska, W trosce o Miasto. ,,Cura Urbis” w Rzymie okresu republiki i pryncypatu

[pobierz] 0.1 MB Patrycja Knast

Rzecz o mediach i filozofii; rec. książki: Jan Paweł Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu

[pobierz] 0.1 MB autorzy
[pobierz] 0.1 MB authors