Język:

StEurGn 18/2018


[pobierz] 0.1 MB czworka-redakcyjna
[pobierz] 0.1 MB spis-tresci
[pobierz] 0.1 MB contents
[pobierz] 0.1 MB Ireneusz Milewski

Ceny niewolników w ,,Historia Lausiaca” autorstwa Palladiusza z Helenopolis

[pobierz] 0.1 MB Martyna Pańczak

Nie-ludzkie doświadczenie i jego ślady w kobiecych autobiografiach. Przypadek trzech modernistek

[pobierz] 0.1 MB Paweł Pasieka

,,Niech zginą nałogi mięsno-wódczano-tytuniowo-modne”. Programy i idee polskich wegetarian XIX i początku XX stulecia

[pobierz] 0.1 MB Marta Studenna-Skrukwa

Między utopią socjalizmu a karykaturą Zachodu. Nie-dziecięca interpretacja świata przedstawionego w trylogii o skrzacie Nieumiałku Mikołaja Nosowa

[pobierz] 0.1 MB Daria Lekowska

Czytanie (z) roślin. Obraz i słowo w twórczości Urszuli Zajączkowskiej

[pobierz] 0.1 MB Karol Karp

Viaggiare e vivere altrove. Sulla condizione del migrante nel paese d’adozione nel romanzo „M” di Ron Kubati

[pobierz] 0.1 MB Marta Stusek

Milczące wiersze. Obraz i podmiot na tle ekopoetyki

[pobierz] 0.1 MB Joanna Cymbrykiewicz

How new is the new biography? Some remarks on the misleading term’s past and present

[pobierz] 0.1 MB Sergiusz Anoszko

Nowe ruchy religijne a koncepcje zrównoważonego rozwoju: ekoteologia Wiary Bahá’í

[pobierz] 0.1 MB Miłosz Markiewicz

Nowa wspólnota dla antropocenu? Eko-logika, czyli myślenie domem. Zarys problematyki

[pobierz] 1.8 MB Leszek Mrozewicz

Conditor urbium. Trajans Urbanisierungspolitik in den Donauprovinzen

[pobierz] 0.1 MB Radosław Jakubczyk

„Nie należy do mężczyzny, by wtrącał się do jadła”. Rzecz o ucztowaniu i tabu pokarmowym w średniowiecznej Islandii

[pobierz] 0.9 MB Jan Gustaw Rokita

Medal upamiętniający zawarcie związku małżeńskiego między Teresą Kunegudną Sobieską a Maksymilanem Emanuelem Wittelsbachem z 1694 roku, autorstwa Georga Haustscha. Próba interpretacji na przykładzie wybranych
dzieł sztuki (medalierstwa i grafiki)

[pobierz] 0.1 MB Aleksandra Skrzypietz

„Proszę, by wszystkim moim domownikom wypłacono gaże i pensje…” – odprawa dla służby i spłata długów Armanda de Bourbon, księcia de Conti po jego śmierci

[pobierz] 2.0 MB Filip Kubiaczyk

Catalonia 2018: Clashing Identities in Public Space

[pobierz] 0.1 MB Justyna Majewska-Michy

Pobożność maryjna w kontekście pism Johna Henry’ego Newmana

[pobierz] 0.1 MB Marcin Kuczok

The linguistic picture of St. Mary in John Henry Newman’s „Parochial and Plain Sermons”

[pobierz] 0.1 MB Paweł Beyga

Recepcja myśli mariologicznej i maryjnej Johna Henry’ego Newmana w mariologii Soboru Watykańskiego II

[pobierz] 0.1 MB Maciej Kędzierskii

Racjonalna jednostka w odczarowanym mieście

[pobierz] 0.1 MB Józef Tarnowski

Interpretacja humanistyczna dyskursów performatywnych

[pobierz] 0.1 MB Krzysztof Moraczewski

Racjonalność działania i jej ograniczenia

[pobierz] 0.1 MB Jakub Basista

Jakub VI (I) Stuart w angielskiej przestrzeni religijnej

[pobierz] 0.1 MB Kamil Wasilkiewicz

Zarys dziejów baliwatu brandenburskiego joannitów do końca XVI w. Wpływ reformacji na jego funkcjonowanie

[pobierz] 0.1 MB Krzysztof Paweł Woźniak

Religijny wymiar aktywności społecznej w protestanckim środowisku łódzkich przemysłowców w XIX-XX w. Na przykładzie rodzin Scheiblerów, Herbstów i Geyerów

[pobierz] 0.1 MB Leszek Mrozewicz

Integracja przez prawo; rec. książki: Troesmis I. Die Forschungen von 2010-2014, red. Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath

[pobierz] 0.1 MB Leszek Mrozewicz

W okowach realizmu historycznego…; rec. ksiażki: Leonhard Schumacher, Historischer Realismus. Kleine Schriften zur Alten Geschichte, red. Frank Bernstein

[pobierz] 0.1 MB Dariusz Spychała

Teologa przygody z historią starożytną i średniowieczną; rec. książki: Stanisław Suwiński, Ideał życia chrześcijańskiego w świetle wybranych pism św. Grzegorza Wielkiego

[pobierz] 0.2 MB Justyna Majewska-Michy

O anglikańskiej mariologii w kontekście pism J. H. Newmana

[pobierz] 0.1 MB Kamil Biały

Severan Books of Cassius Dio’s Roman History (LXXIV-LXXX) and their Byzantine Epitomators

[pobierz] 0.1 MB Autorzy
[pobierz] 0.1 MB Authors