Język:

StEurGn 19/2019


 

 

[pobierz] 0.1 MB czwórka redakcyjna
[pobierz] 0.1 MB spis treści
[pobierz] 0.1 MB contents
[pobierz] 0.1 MB Justyna Dworniak

Ἀργὼ πᾶσι μέλουσα, παρ᾽ Αἰήταο πλέουσα – greckie źródła literackie do poznania mitu o Medei i wyprawie Argonautów po złote runo od VIII w. p.n.e. do III w. p.n.e.

[pobierz] 0.1 MB Tomasz Tulejski

Problem tyranii w radykalnej myśli prezbiteriańskiej. Przypadek Samuela Rutherforda

[pobierz] 0.1 MB Maciej Serwański

The French Aspects in the Education Pattern of the Polish Nobility in the Seventeenth Century

[pobierz] 1.1 MB Ruth Dorot

Music in Art

[pobierz] 0.8 MB Justyna Tymieniecka-Suchanek

Prolegomena do polskich studiów nad wegetarianizmem w Rosji na przełomie XIX i XX wieku

[pobierz] 0.1 MB Sylwia Skuza

Łaciński virdis, włoski verde, polski zielony – językowo-kulturowe studium barwy zielonej

[pobierz] 0.1 MB Andrzej Kucner

Konceptualna mapa wizualności

[pobierz] 0.1 MB Sylwia Szykowna

Między archiwum a bazą danych – o doświadczeniu sztuki nowych mediów

[pobierz] 0.1 MB Jadwiga Błahut-Prusik

„Inny” jako wytwór imaginacyjnej geografii a globalizacja

[pobierz] 0.1 MB Marcin Składanowski

Kulturowo-cywilizacyjna tożsamość Państwa Izrael z perspektywy rosyjskiego neokonserwatyzmu w ujęciu Aleksandra G. Dugina

[pobierz] 0.1 MB Orest Krasivski

Mechanizmy pogłębienia komunikacji politycznej w Układzie o stowarzyszeniu między Ukrainą a Unią Europejską

[pobierz] 1.5 MB Jan Gustaw Rokita

Medale Jana III Sobieskiego pochodzące z okresu pomiędzy elekcją a koronacją (1674-1676)

[pobierz] 0.1 MB Raquel Tovar Pulido

Individuos y espacios domésticos: estrategias de transmisión de la propiedad en la España rural (Extremadura, siglo XVIII)

[pobierz] 0.1 MB Anat Pershitz

The prospective status of women in Israel following a clash between the feminist and religious revolutions in the Israeli army

[pobierz] 0.2 MB Sergiusz Anoszko

Pomoc humanitarna a nowe ruchy religijne: ‘Humanitarni Wolontariusze’ organizacją charytatywną Kościoła Scjentologicznego

[pobierz] 0.1 MB Katarzyna Jędraszczyk

Dwie drogi, dwa ruchy i zdrada – ukraińskie narracje o rewolucji na granicie i Ludowym Ruchu Ukrainy

[pobierz] 0.1 MB Ireneusz Milewski

Konstantynopol nowym Heliopolis? Uwagi do „wizji” epoki konstantyńskiej w książce Rolfa Bergmeiera, Kaiser Konstantin und die wilden Jahre des Christentums. Die Legende vom ersten christlichen Kaiser, Aschaffenburg 2016
(zweite, korrigierte Auflage 2016), ss. 350

[pobierz] 0.1 MB Filip Kubiaczyk

Karol V: cesarz z ludzką twarzą. Uwagi na marginesie książki Henry’ego Kamena, Carlos Emperador. Vida del rey césar, trad. del inglés de Paz Pruneda, La Esfera de los Libros, Madrid 2017, ss. 465

[pobierz] 0.1 MB Patrycja Kinga Knast

Pytania ontologiczne w badaniach nad społeczeństwem; rec. książki: Sabina Prejsnar-Szatyńska, Problematyka ontologiczna w polskiej teorii socjologicznej. Analiza myśli Floriana Znanieckiego, Tadeusza Szczurkiewicza, Pawła Rybickiego i Jana Szczepańskiego

[pobierz] 0.1 MB Radosław Supranowicz

Heimat in der Theologie; rec. książki: Amélé Adamavi-Aho Ekué, Frank Mathwig, Matthias Zeindler, Heimat(en)? Beiträge zu einer Theologie der Migration .

[pobierz] 0.1 MB Kajetan Jagodziński

The role of the artist in the Maya society in the late classical period based on epigraphic analysis of the signatures of scribes and sculptors

[pobierz] 0.1 MB autorzy
[pobierz] 0.1 MB authors