Język:

StEurGn 21/2020


[pobierz] 0.1 MB spis treści
[pobierz] 0.1 MB Leszek Mrozewicz

Status prawny prowincji mezyjskich w okresie wojen markomańskich

[pobierz] 0.1 MB Zofia Kaczmarek

Ubiór czyni Rzymianina? Styl życia, folusznicy i romanizacja rzymskiej
prowincji Panonii (I-III wiek n.e)

[pobierz] 0.8 MB Maria Jaworska

Roman oil lamps with peltae relief on base� New evidence from Apsaros
(Gonio, Georgia)

[pobierz] 0.1 MB Marcin Śrama

„Wolny mularz’’ Augusta von Kotzebuego – manifest ideowy ubrany w formę
jednoaktowej komedii

[pobierz] 1.6 MB Krzysztof Królczyk

Próba utworzenia katedry historii Bizancjum na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie Przyczynek do dziejów bizantynistyki w Polsce

[pobierz] 0.1 MB Orest Krasiwski

Pomiędzy Ukrainą a Polską: działalność społeczna i polityczna hrabiego M. Tyszkiewicza (1857-1930)

[pobierz] 0.1 MB Maria Tomczak

Dziekanka/Tiegenhof – stan wiedzy o funkcjonowaniu zakładu podczas II wojny światowej

[pobierz] 0.1 MB Adam Jakub Jarych

W cieniu Jowisza Dolichenusa, Ojca Libera i Mitry, rec. książki: Csaba Szabó, Sanctuaries in Roman Dacia Materiality and Religious Experience

[pobierz] 0.2 MB Leszek Mrozewicz

Z latrynami w tle, rec. książki: Andrzej Wypustek, Imperium szamba, ścieku i wychodka. Przyczynek do historii życia codziennego w starożytności

[pobierz] 0.2 MB Mariusz Ciesielski

Niechciana genealogia, rec. książki: Wojciech Paszyński, Wandalia. Najstarsza wizja pradziejów Polski

[pobierz] 0.1 MB Filip Kubiaczyk

Z genealogii nacjonalizmów w Hiszpanii, rec. książki: Magda Melnyk, Dlaczego Hiszpania trzeszczy?

[pobierz] 0.1 MB Filip Kubiaczyk

O metaforyzowaniu piłki nożnej, rec. książki: Paweł Mościcki, Lekcje futbolu

[pobierz] 0.8 MB Zofia Kaczmarek

Mieszkańcy naddunajskich prowincji Cesarstwa Rzymskiego . Sprawozdanie z konferencji: 5 th International Conference on Roman Danubian Provinces – Romans and Natives in the Danubian Provinces (1 st C. BC-6 th C. AD)

[pobierz] 2.2 MB Artur Kamczycki

Stulecie Bauhausu: recenzja wystawy berlińskiej

[pobierz] 0.1 MB Autorzy tomu
[pobierz] 0.1 MB Authors of the volume