Język:

Zasady recenzowania


 

Komitet Redakcyjny czasopisma podczas regularnych posiedzeń dokonuje wstępnej weryfikacji nadesłanych tekstów oraz wyznacza dwóch recenzentów dla każdego artykułu. Przy wyborze recenzenta pod uwagę brane jest pokrewieństwo jego zainteresowań badawczych z tematyką nadesłanego tekstu oraz znajomość języków (w przypadku publikacji w języku innym niż polski). Zgodnie z przyjętą zasadą wychodzącą naprzeciw wymogom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Redakcja wyznacza recenzentów afiliowanych w uczelni lub jednostce badawczej innej od tej, w której afiliowany jest potencjalny Autor. W przypadku tekstu obcojęzycznego przestrzega się zasady, aby recenzent był afiliowany w instytucji innej niż narodowość Autora pracy.

 

Wyznaczeni recenzenci otrzymują od Redakcji anonimowy tekst artykułu oraz formularz recenzyjny czasopisma (zob. załącznik), który wypełniają i odsyłają do Redakcji. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Przy wyborze recenzentów Redakcja bierze pod uwagę brak konfliktu interesów między recenzentami a autorem (bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej, bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu dwóch ostatnich lat przed powstaniem recenzji). Recenzje są podwójnie ślepe (double-blind).

 

Formularz recenzyjny oprócz gotowych pytań, na podstawie których recenzenci przyznają artykułowi stosowną liczbę punktów zawiera także miejsce na krótki opis i podsumowanie, w którym recenzenci jednoznacznie wyrażają swoją rekomendację co do zasadności publikacji artykułu lub jej braku.

 

W trosce o wysoki poziom merytoryczny czasopisma Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko tych z nadesłanych tekstów, które uzyskają dwie pozytywne recenzje. Formularz recenzyjny jest dostępny na stronie internetowej czasopisma. Raz w roku Redakcja czasopisma publikuje na stronie internetowej listę recenzentów, z którymi współpracuje.

 

 

[pobierz] 0.1 MB review-form-2018en
[pobierz] 0.1 MB formularz recenzji 2018
[pobierz] 0.1 MB lista-recenzentów-2010-i-2011
[pobierz] 0.1 MB lista-recenzentów-2012
[pobierz] 0.1 MB lista-recenzentów-2013
[pobierz] 0.1 MB lista recenzentów 2014
[pobierz] 0.2 MB lista-recenzentow-2015
[pobierz] 0.2 MB lista recenzentów 2016
[pobierz] 0.1 MB lista-recenzentow-2017
[pobierz] 0.1 MB lista-recenzentow-2018
[pobierz] 0.1 MB lista-recenzentow-2019